Tranorna vid Hornborgarsjön

Du som är extra entusiastisk över fåglar kan bege dig tidigt på våren till Hornborgarsjön i västra Sverige. Under mars och april kommer tusentals tranor från varmare delar av världen för att nu bosätta sig i Sverige över sommaren. Vissa år uppgår de till nästan 30 000 stycken. Det brukar vara rena skådespelet att iaktta. Tyvärr kunde de flesta inte se det med egna ögon år 2020 eftersom coronapandemin härjade i landet och i resten av världen – något som gjorde att folk stannade hemma och valde att se det genom några klipp från enstaka personer som hade varit där.

Då är det vår!

När tranorna landar vid Hornborgarsjön ser vi det som ett typiskt vårtecken. De skulle nämligen inte komma hit om det ännu vore för kallt för dem att vistas här. Det är vid den här sjön som de stannar till på sin färd för att senare fortsätta norrut och hålla till på myrar och marker i norr. Där föder de upp sina ungar och beger sig återigen av när ungarna är flygfärdiga. Dock kanske du inte visste att tranorna kommer tillbaka under augusti-september igen innan de flyger söderut. De beter sig emellertid lite annorlunda då och verkar vara skyggare än vårens tranor. Detta eftersom de har sina ungar med sig och vill därmed inte vara alltför nära människor.

Du som vill skåda tranor på närmare avstånd ska alltså bege dig till Hornborgarsjön under mars och april då de dansar mitt framför ögonen på dig.

Trandansen

Under våren är det särskilt kul att se tranorna eftersom de gör trandansen. Under denna dans bildar de par för att sedan flyga tillsammans norröver och häcka. Men dansen betyder inte enbart att de bildar par utan även att de visar en sammanhållning. Därför går det också att se tranor dansa i grupp vilket är ännu roligare.