Om fåglar

Fåglar härstammar från dinosaurierna men jagar idag inte människor. Man kan lära sig om hur fåglar ser ut, vilka fågelarter som finns och deras beteenden samt hur de påverkar människans tillvaro.