Fågelsajten för entusiaster

Fåglar är verkligen fascinerande djur och det finns ofantligt många arter av dem. Man brukar påstå att antalet fågelarter ute i världen uppgår till ca 10 000. Vissa bosätter sig på specifika platser medan andra kan ses lite runt om i världen eller på en viss kontinent. I Sydamerika, Västindien och Australien kan du upptäcka många exotiska fågelarter med färger som inte ens går att beskriva. I Sverige har vi ganska många olika intressanta arter också, däribland häger, tranor och kungsörnar. Den här sajten handlar just om fåglar och människans intresse för dem.

Läs om fågelskådning och museibesök

Om du tycker särskilt mycket om fåglar finns det två stora möjligheter där du får utlopp för din entusiasm – fågelskådning och att besöka museer med olika fågelarter, deras historia och kännetecken. Det är just det som den här hemsidan tar upp i bred bemärkelse. Vi ger dig tips på vilka fåglar du kan skåda samt när och var du kan göra det. Vidare kan du även läsa om museer som har fåglar i sina huvudutställningar på ett eller annat sätt.

Även du som bara har lust att berika dig med lite information angående fåglar i Sverige och utomlands kan gynnas av våra artiklar. Kanske du är på g att köpa en egen fågel att ha i bur eller så arbetar du med studier om fåglar – ja kanske du rent av forskar på ämnet. Oavsett vad kan alla bli rikare genom att läsa om fåglar – de djur som enligt forskningen utvecklades ur dinosaurierna för mycket länge sedan.